1998

Πολύ γρήγορα αρχισε να δραστηριοποιείται εντατικά στων χωρο των κατασκευών με βάση τις αντιπαροχές –καταστήματα –νέες κατοικίες – ανακαινίσεις κατοικιών και λοιπά. εργα.

2005

Αναζητά νέο χωρο οπου θα εδρεύσει την επιχείρηση του λόγω του αυξημένου κύκλου εργασιών .

2006

Ολοκληρώνει την αγορά νέου οικόπεδου εκτασεις 800 m2 προκειμένου να στηθει μια νεα σύγχρονη βιομηχανική μονάδα παραγωγής κουφωμάτων και μεταλλικών κατασκευών.

2009

Έπειτα από σωστό σχεδιασμό για την νέα βιομηχανική μονάδα, ξεκινά η κατασκευή.

2011

Ολοκληρώνεται μια πρότυπη μονάδα με νεα σύγχρονα μηχανήματα σε δύο διαφορετικούς χώρους παραγωγής καθως και ένα νέο διαμορφωμένο εκθεσιακό χώρο συνολικής επένδυσης 1.1 εκ. ευρώ

2016

Η εταιρεία αγοράζει νέο εξοπλισμό που αναβαθμίζει τη δυνανότητά της για τη διεκπεραίωση νέων πολύπλοκων εργασιών .

2018

Η εταιρία πιστοποιείται με το νέο πρότυπο ISO 9001-2015