Η IDEAL ALOUMIN ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ οραματίζεται τη δυναμική εξέλιξη στο κλάδο του αλουμινιου και του μεταλλου στην. Έχοντας μέχρι σήμερα εντάξει στη γκάμα των προϊόντων που εισάγει και διακινεί, επώνυμα και καταξιωμένα προϊόντα από κορυφαίους οίκους παραγωγής της Ελλλαδας , στοχεύει στην μακροχρόνια και επιτυχημένη παρουσία της στο χώρο.

Αποστολή της είναι να προσφέρει στους πελάτες της προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου μέσα από συνεχή έρευνα της διεθνούς αγοράς, με ανάπτυξη ενός ολοένα περισσότερο αποτελεσματικού δικτύου πωλήσεων και διανομής και με την προσφορά υψηλού επιπέδου τεχνικής υποστήριξης και τεχνογνωσίας στο πελατολόγιό της.

Βασικοί στόχοι της Εταιρείας IDEAL ALOUMIN ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ είναι:

  • Η διαρκής αναζήτηση νέων προϊόντων και η διεύρυνση της γκάμας των εμπορευμάτων που διακινεί μέσα από υφιστάμενους προμηθευτές, καθώς και η σύναψη νέων συνεργασιών.
  • Η επέκταση σε νέες αγορές που παρουσιάζουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης.
  • Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υποστήριξης προς τον πελάτη, μέσω τεχνικών επιδείξεων που διαρκώς ανανεώνονται.
  • Η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού της Εταιρείας.
  • Η διαρκής αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού της, με στόχο την μέγιστη ανταπόκριση στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες των πελατών της και την ταχύτερη εξυπηρέτησή τους με τον καλύτερο και αποδοτικότερο τρόπο.