Πιστοποίησης ISO 9001:2015 – ISO 14001:2015

 

 

Μετά την πιστοποίηση κατά EN ISO 9001:2015, η εταιρεία μας είναι πλέον πιστοποιημένη και το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης EN ISO 14001:2015, από τον αξιόπιστο οργανισμό T-CERT .

Όλες οι διαδικασίες και τεχνικές κατασκευής, τα χρησιμοποιούμενα στα έργα υλικά, οι προμηθευτές μας, το μόνιμο διοικητικό και τεχνικό προσωπικό μας και τα συνεργαζόμενα τεχνικά συνεργεία εποπτεύονται σχολαστικά και εντάσσονται στο ευρύτερο σύστημα ποιότητας της εταιρείας.

Οι διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις ISO και η μέθοδος εργασίας που προδιαγράφουν προστίθενται στη γνώση και τη διάθεσή μας να διερευνήσουμε τις ανάγκες σας και να κατασκευάσουμε οποιοδήποτε μικρό ή μεγάλο έργο επιθυμείτε.

Η εταιρεία ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ Ι. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κρήτη με πιστοποίηση και EN ISO 9001:2015 , EN ISO 14001:2015 .Επικοινωνήστε τώρα με την εταιρεία μας και ζητήστε μαζί με την προσφορά σας και τα εγκεκριμένα πιστοποιητικά EN ISO 9001:2015 ,EN ISO 14001:2015.