ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

1. Ερ. : Ποιές Περιφέρειες αφορά το Πρόγραμμα;

2. Ερ. : Ποιό είναι το ύψος της χρηματοδότησης και πώς κατανέμεται στις Περιφέρειες;

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ – ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ

1.Ερ.: Ποιοί έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα και ποιες οι επιδοτήσεις;

2. Ερ. : Υπάρχουν φορολογικά κίνητρα για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στις κατοικίες;

3. Ερ.: Ποιες κατοικίες είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση;

4. Ερ.: Ποιες επιπλέον προϋποθέσεις πρέπει να ικανοποιούν τα μεμονωμένα διαμερίσματα για να είναι επιλέξιμα προς χρηματοδότηση;

5. Ερ.: Ποιες επιπλέον προϋποθέσεις πρέπει να ικανοποιούν οι πολυκατοικίες ως σύνολο κτηρίου για να είναι επιλέξιμες προς χρηματοδότηση;

6. Ερ.: Πώς νοείται η «χρήση κατοικίας»

7. Ερ.: Τι συμβαίνει αν κάποιος αγοράσει σπίτι ή το κάνει κατοικία μετά την υποβολή της τελευταίας φορολογικής του δήλωσης;

8. Ερ.: Τι είναι τιμή ζώνης;

9. Ερ.: Γιατί δεν επελέγη ως εργαλείο η αντικειμενική αξία αλλά η τιμή ζώνης;

10. Ερ.: Πώς θα πιστοποιείται η επιλεξιμότητα βάσει της τιμής ζώνης;

11. Ερ.: Σε περίπτωση που η κατοικία έχει κτιστεί μεταπολεμικά, δεν έχει οικοδομική άδεια ούτε και έχει δηλωθεί στη βάση του νόμου ” ΤΡΙΤΣΗ” αλλά δηλώνεται κανονικά στη φορολογική δήλωση είναι επιλέξιμη; Ποια δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν για την παραπάνω κατοικία.

12. Ερ.: Η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την συμμετοχή στο πρόγραμμα;

13. Ερ.: Πως θα ξέρω ότι είμαι στην ενεργειακή κατηγορία Δ και ότι μπορώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα;

14. Ερ.: Για τη λήψη δανείου θα τίθενται από την εκάστοτε τράπεζα υποδοχής αιτήσεων επιπλέον προϋποθέσεις;

15. Ερ.: Οι ιδιώτες που έχουν μπει στον Τειρεσία μπορούν να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα;

16. Ερ.: Σε περίπτωση περισσότερων συγκύριων (ψιλή κυριότητα, επικαρπία) ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται και ποιος κάνει αίτηση για το πρόγραμμα;

17. Ερ.: Μπορεί να υποβληθεί αίτηση για ένα διαμέρισμα πολυκατοικίας;

18. Ερ.: Ποιες είναι οι επιλέξιμες παρεμβάσεις;

19. Ερ.: Πρέπει να γίνουν όλες οι παρεμβάσεις;

20. Ερ.: Πώς θα γνωρίζει ο πολίτης τις παρεμβάσεις που θα τον οδηγήσουν σε μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας;

21. Ερ.: Υπάρχουν προδιαγραφές για τα υλικά και έχει υπολογιστεί το ύψος των δαπανών;

22. Ερ.: Τι συμπεριλαμβάνει το ανώτατο επιδοτούμενο ύψος δαπανών;

23. Ερ.: Τι θα γίνει σε περίπτωση που η προσφορά που θα φέρω υπερβαίνει τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης που αναφέρονται στον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος;

24. Ερ.: Είναι απαραίτητο να προσκομιστούν οι προσφορές στις Τράπεζες κατά το στάδιο υποβολής αιτήσεων;

25. Ερ.: Υπάρχει πρόβλημα εάν τελικά φέρω παραστατικά δαπανών με διαφορετική τιμή από αυτή της προσφοράς που είχα επισυνάψει με την αίτησή μου και που είχε εγκριθεί;

26. Ερ.: Ποια η σκοπιμότητα επιδότησης των συγκριμένων τεχνολογιών και μέτρων;

27. Ερ: Μπορεί να δηλωθεί αλλαγή χρήσης κτηρίου με υπεύθυνη δήλωση;

28. Ερ.: Εάν η πλήρης κυριότητα ανήκει σε άτομο που δεν έχει δικαίωμα υπογραφής (ανήλικο ή άτομα που δεν έχουν «σώας τας φρένας»), ποια διαδικασία ακολουθείται; Στην περίπτωση αυτή, αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα από εκπρόσωπο ανηλίκου θα γινόταν δεκτή από το Πρόγραμμα;

29. Ερ.: Σε περιπτώσεις που κάποιος εκ των συγκύριων δεν έχει δικαίωμα υπογραφής (είναι ανήλικος ή δεν έχει σώας τας φρένας), είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη του και πώς πιστοποιείται αυτή;

30. Ερ.: Περιπτώσεις όπου αποκτήθηκε πρόσφατα ένα ακίνητο (π.χ. δωρεά, αγορά κ.λ.π.) και αποτελεί κατοικία του δικαιούχου αλλά δεν έχει δηλωθεί στο Ε1, θα μπορούσε να προσκομισθεί ο σχετικός τίτλος ιδιοκτησίας και να το ελέγξει η Τράπεζα;

31. Ερ.: Μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα κατοικία που στο Ε2 έχει δηλωθεί ως «κενή»;

32. Ερ.: Η τοποθέτηση ενός ενεργειακού τζακιού «τζάκι –λέβητα» μπορεί να θεωρηθεί επιλέξιμη δαπάνη;

33. Τι προδιαγραφές πρέπει να έχει μια αντλία θερμότητας για να είναι επιλέξιμη στο Πρόγραμμα;

34. Ερ.: Το σπίτι που κατοικώ είναι κατασκευασμένο με πετρά και έχει πρόβλημα υγρασίας και δεν θέλω να τοποθετήσω κουφώματα αλουμινίου λόγο του ότι το πρόβλημα γίνεται εντονότερο. Μπορώ να τοποθετήσω ξύλινα κουφώματα με διπλούς υαλοπίνακες σε αυτήν την περίπτωση;

35. Ερ.: To 2010 στο εκκαθαριστικό έχουμε δηλωμένο οικογενειακό εισόδημα. Στη διάρκεια του 2010 ο σύζυγος απεβίωσε. Για την ένταξή της σε κατηγορία λαμβάνεται υπόψη το ατομικό ή το οικογενειακό εισόδημα;

36. Ερ.: Ιδιοκτήτρια έχει νοικιασμένο το ακίνητο (έτσι εμφανίζεται και στο Ε2 του 2010), το οποίο όμως από τον Οκτώβριο του 2010 ξενοικιάστηκε. Η ίδια επιθυμεί να κάνει αίτηση Υπαγωγής στο πρόγραμμα, κάνοντας επισκευές στο ακίνητο και να το χρησιμοποιήσει πλέον ως κύρια κατοικία της. Μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα και εάν ναι με ποιά δικαιολογητικά;

37. Ερ.: Γιατί δεν μπορεί να επιδοτηθεί ιδιώτης που νοικιάζει την κατοικία του σε επαγγελματία (χρησιμοποιείται ως ιατρείο, γραφείο, κλπ) ενώ μπορεί σε λίγους μήνες να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία;

38. Ερ.: Όταν υπάρχει οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση είναι η κατοικία επιλέξιμη; Αν ναι τι νομιμοποιητικό έγγραφο πρέπει να προσκομιστεί;

39. Ερ.: Το σπίτι μου είναι πριν το 1955 και δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, είναι η κατοικία επιλέξιμη; Αν ναι τι νομιμοποιητικό έγγραφο πρέπει να προσκομιστεί;

40. Ερ.: Τι γίνεται σε περίπτωση που τα νομιμοποιητικά έγγραφα που απαιτούνται δεν είναι άμεσα διαθέσιμα ή σε περίπτωση που η οικοδομική άδεια έχει χαθεί;

41. Ερ.: Τι γίνεται σε περίπτωση που τα m2 που αναγράφονται στο ΠΕΑ είναι διαφορετικά από τα m2 που αναγράφονται στην οικοδομική άδεια;

42. Ερ.: Τι συμβαίνει σε περιπτώσεις προσφυγικών ή εργατικών κατοικιών;

43. Ερ.:Οι τέντες είναι επιλέξιμες στο Πρόγραμμα;

44. Ερ.: Διαμέρισμα το οποίο ενοικιάζεται σε τρίτο και χρησιμοποιείται ως κατοικία μπορεί να επιδοτηθεί;

45. Ερ.: Όταν δεν έχουμε δικαιολογητικό για τιμή ζώνης από εφορία τι άλλο μπορούμε να ζητήσουμε;

46. Ερ.: Πόσες αιτήσεις μπορεί να υποβάλλει ο κάθε ενδιαφερόμενος;

47. Ερ.: Είναι επιλέξιμη η θερμομόνωση-υγρομόνωση σε δώμα (ταράτσα) από το Πρόγραμμα όταν η αίτηση υποβάλλεται ως «μεμονωμένο διαμέρισμα»;

48. Ερ. Έχω οικοδομική άδεια από χωροφυλακή, μπορώ να κάνω αίτηση για το πρόγραμμα;

49. Ερ: Τι ισχύει για την περίπτωση εγκατάστασης φυσικού αερίου σε πολυκατοικίες και μεμονωμένα διαμερίσματα αναφορικά με την συναίνεση των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας;

50. Ερώτηση: Τι είναι το κτήριο αναφοράς;

51. Ερώτηση: Στην περίπτωση όπου ένα ακίνητο ήταν ενοικιασμένο κατά το 2010 ως κατοικία και το 2011 παραχωρήθηκε σε συγγενικό πρόσωπο, είναι επιλέξιμο για το πρόγραμμα; Εάν ναι, τι δικαιολογητικά απαιτούνται;

52. Ερώτηση: Έχει εκδοθεί ΠΕΑ για το σύνολο του κτηρίου και τελικά μόνο ένας ιδιοκτήτης θέλει να συμμετέχει στο πρόγραμμα. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση; Πρέπει να γίνει ανάκληση του ΠΕΑ του κτηρίου;

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

1. Ερ.: Πως μπορεί να ενταχθεί μια πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου;

2. Ερ.: Υπάρχουν κάποιες διευκολύνσεις για να αιτηθεί μια πολυκατοικία στο σύνολό της ένταξη στο πρόγραμμα;

3. Ερ.: Στην περίπτωση πολυκατοικίας ως σύνολο κτηρίου θα πρέπει όλοι οι ιδιοκτήτες να πληρούν το εισοδηματικό κριτήριο για να ενταχθούν σε κάποια από τις κατηγορίες κινήτρων;

4. Ερ.: Μπορεί κάποιος ιδιοκτήτης να ενταχθεί στην Α1 κατηγορία και κάποιος άλλος στην ίδια πολυκατοικία να ενταχθεί στην Β’ κατηγορία;

5. Ερ.: Ποιο ποσοστό θα απαιτείται για συμφωνία στη Γενική Συνέλευση (για την περίπτωση των πολυκατοικιών);

6. Ερ.: Πόσο εύκολη θα είναι η επίτευξη συμφωνίας σε μία πολυκατοικία ώστε να έρθει ως σύνολο κτηρίου για ένταξη στο πρόγραμμα;

7. Ερ.: Πότε η αίτηση της πολυκατοικίας απορρίπτεται; Εάν κάποιοι στην πολυκατοικία δεν τους εγκριθεί δάνειο αλλά έχουν τα ίδια κεφάλαια για να συμμετέχουν, η συνολική αίτηση της πολυκατοικίας απορρίπτεται ή όχι;

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Ερ.: Ποια η διάρκεια του Προγράμματος;

2. Ερ.: Που θα απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι για τυχόν ερωτήματα/ διευκρινήσεις επί του προγράμματος;

3. Ερ.: Θα υπάρξει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για την υποβολή των αιτήσεων;

4. Ερ. Που μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν την ΚΥΑ προκήρυξης του προγράμματος, τον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος, την αίτηση υπαγωγής και όλα τα σχετικά έντυπα;

5. Ερ.: Από ποια ημερομηνία μπορούν να είναι επιλέξιμες οι δαπάνες;

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

1. Ερ.: Ποιες είναι οι επιδοτήσεις του προγράμματος;

2. Ερ.: Ποιο είναι το ανώτατο όριο προϋπολογισμού;

3. Ερ.: Ποιο το ανώτατο επιλέξιμο όριο σε περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας ως σύνολο κτηρίου;

4. Ερ.: Γιατί έχει επιλεγεί το ποσό των 15.000 € ανά ιδιοκτησία ως ανώτατος προϋπολογισμός; Αντιπροσωπεύει τις πραγματικές ανάγκες;

5 Ερ.: Ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμη δαπάνη;

6. Ερ.: Το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων συμπεριλαμβάνονται στα 15.000€;

7. Ερ.: Το κόστος του σύμβουλου έργου συμπεριλαμβάνεται στα 15.000€;

8. Ερ.: Σε περίπτωση που μια πρόταση τελικά δεν ενταχθεί στο πρόγραμμα ποιος επιβαρύνεται το κόστος της αρχικής ενεργειακής επιθεώρησης;

9. Ερ.: Εάν κατά τη 2η ενεργειακή επιθεώρηση διαπιστωθεί ότι δεν έχει επιτευχθεί ο ενεργειακός στόχος του προγράμματος θα δικαιούται επιχορήγησης από το πρόγραμμα;

10. Ερ.: Για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα είναι υποχρεωτική η λήψη δανείου;

11. Ερ.: Τι εννοείται με τον όρο «εξασφαλίσεις» στη δανειακή σύμβαση; Πως μπορεί κάποιος να βελτιώσει την πιστοληπτική του ικανότητα στην περίπτωση που βάσει της αξιολόγησης από την τράπεζα δεν μπορεί να πάρει δάνειο;

>12. Ερ.: Ποιο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος του ιδίου έτους προσκομίζω σε περίπτωση που έχω στη διάθεσή μου το ηλεκτρονικά χορηγούμενο έντυπο κατά την ηλεκτρονική υποβολή φορολογικής δήλωσης αλλά και το αντίστοιχο που μου έχει αποσταλεί από την αρμόδια ΔΟΥ;

>13. Ερ.: Το πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον παρέχει επιχορήγηση και άτοκο δάνειο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος οι τόκοι που βαρύνουν τον Ωφελούμενο είναι επιδοτούμενοι μέχρι τις 31/12/2015 (σύμφωνα με τον Κανονισμό 1083/2006). Τι γίνεται σε περίπτωση που το δάνειο συναφθεί σε χρονικό σημείο όπου η διάρκειά του εκτείνεται μετά τις 31/12/2015; Οι τόκοι αυτοί επιδοτούνται;

>14. Ερ.: Στους Ωφελούμενους της Κατηγορίας Α1 το ποσό της προκαταβολής(40%του Π/Υ) υπερβαίνει το ποσό του δανείου (30% του Π/Υ). Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση;

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Ερ.: Ποια είναι η διαδικασία υποβολής – έγκρισης των Αιτήσεων;

2 Ερ.: Ποια είναι η διαδικασία υποβολής – έγκρισης των Προτάσεων σε περίπτωση Πολυκατοικίας;

3. Ερ.: Ποια τα δικαιολογητικά που θα υποβάλλουν οι πολίτες για ένταξη στο πρόγραμμα;

4. Ερ.: Με ποιο κριτήριο θα επιλεγούν οι Προτάσεις που θα υποβάλλουν οι ωφελούμενοι;

5 Ερ.: Η τελική επιλογή των ωφελουμένων θα γίνει από τις Τράπεζες;

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΟΦΕΛΗ

1. Ερ.: Ποιά είναι τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του προγράμματος; (ενεργειακά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά);

Πηγή: http://exoikonomisi.ypeka.gr/